ПапкаОткрит конкурс за възлагане на услугата: “Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-1

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-2

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-3

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-4

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-5

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-6

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-7

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0