ПапкаТърг с тайно наддаване за „Продажба на действително добити количества дървесина – Пакет № 1-19

ПапкаОткрит конкурс за възлагане на услугата: “Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-1

ПапкаПродажба на действително добити количества дървесина, обособена в Пакет №1-19

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, 3-19, за местни търговци

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-2

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, №3-19

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-3

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №4-19

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0