Сертификация на общински гори

Документи

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети 18-01, 18-02

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 18-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 18-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №18-4

Покана за обществено обсъждане

Търг с тайно наддаване за „Продажба на действително добити количества дървесина – Пакет № 1-19

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-1

Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Пакет №1-19

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, 3-19, за местни търговци

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-2

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, №3-19

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-3

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №4-19

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект 20-1

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №№20-01, 20-02, за местни търговци

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 20-5

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-1

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-5

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-6

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-7

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен.“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-1

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-2

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет 22-02

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-3

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет № 22-03

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-4

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет № 22-04

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-5

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №22-05

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-6

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-7

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-8

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-9

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-10

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-11

Открит конкурс за възлагане на услугата:“Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-12

Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №23-1

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет 23-01

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №23-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 23-3

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет № 23-03

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №23-4

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет 23-04

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №23-5

папкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №23-05

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №23-6

Папка„Открит конкурс за добив на дървесина“ – Обект №23-7

Папка„Продажба на прогнозни количества дървесина“ – Пакет № 23-07

Папка„Открит конкурс за добив на дървесина“ – Обект № 23-8

Папка„Открит конкурс за добив на дървесина “ – Обект №23-9

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0