Дирекция „ Социално подпомагане” – Созопол, уведомява хората с увреждания

Дирекция „ Социално подпомагане” – Созопол, уведомява  хората с увреждания, че във връзка с Решение № 7271 от 01.06.2018 г. по адм. д. № 2858/2018 г. на Върховен административен съд , петчленен състав, за отмяна на чл.27, ал.3 от ППЗИХУ, обнародвано в Държавен вестник, бр. 50 от 15.06.2018 г. на  лицата, които имат предложение от Консултативната комисия  за отпускане на месечна  добавка за социална интеграция  за обучение по реда на  чл.27 от ППЗИХУ и в действащото заявление имат волеизявление  за получаване на добавката, директорът на ДСП- Созопол, ще издаде заповед  „ Изменям” и същата ще бъде предоставена по новия ред. На лицата, които имат  предложение от Консултативната комисия, но нямат волеизявление в действащото заявление, ще бъде издадена заповед „Изменям”, когато изразят  желанието си в новото заявление.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0