Във връзка с настъпилия подходящ вегетационен период за подкастряне на дървесна растителност,

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с настъпилия подходящ вегетационен период за подкастряне на дървесна растителност, Община Приморско съобщава, че на ул. „Трети март“ в участъка от ул. “Иглика“ до ЦГП (централен градски площад) е необходимо подкастряне на дървесната растителност от вида „Чинар“ и премахването на 4 броя с цел безопастност.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 14 дневен срок, считано от датата на публикуване, да дадат становища и мнения по Констативен протокол № 24/02.12.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 883/30.11.2020 г. на д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско. Становищата и мненията могат да бъдат внесени в деловодството на общинска администрация гр.Приморско – ул. „Трети март” № 56 и/или на e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg.

 

ПРОТОКОЛ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0