Кампания за ранен прием на курсанти в НВУ „Васил Левски“ ще се проведе в Сливен

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС

Военно окръжие  II степен – Бургас обявява

че на 20, 21, 22 и 25 март 2024 г., в град Сливен ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ “Васил Левски“ –  гр. В.Търново, по следния ГРАФИК:

По следния ГРАФИК:

  • Общообразователен тест на 20.03.2024 г;
  • Тест по английски или френски езици на 21.03. 2024 г.;
  • Психологическо тестиране на кандидат-курсантите на 22.03.2024 г;
  • Психологическо интервю на кандидат-курсантите на 22.03.2024 г..

    Изпитите ще се проведат в сградата на Военно окръжие – Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31.

Изпит за физическа годност/подготовка от 08.00 до 17.00 часа 03.2024 г. във в. ф. 22220 – гр. Сливен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0