ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми граждани,

Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско, СЕ ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци в непосредствена близост до кофи, кошчета и контейнери, както и в тях.
Определеното място за изхвърляне на Строителни отпадъци и Земна маса е Депо за рекултивация – бивша кариера, находяща се в местност „Узунджата“ – промишлена зона гр. Приморско.
При надвишаване на отпадъците от 1 куб. м. е необходимо разрешение за третиране и транспортиране на земна маса и строителни отпадъци, което се издава, след входирано заявление по формуляр в „Деловодство“ при Община Приморско и заплатена такса в административната сграда на Община Приморско.

При неспазване на нормативните разпоредби, нарушителите ще бъдат санкционирани!

Отдел „Опазване на околна среда и обществения ред “

Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0