Важно съобщение!

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от НООСТОП, на територията на община Приморско се забранява замърсяване /депониране/ със строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплителни материали / в т.ч. дървени стърготини/ върху тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи.

Дървените стърготини следва да бъдат събирани в чували и поставени до контейнерите за смет, след което ще бъдат извозени от Община Приморско.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0