ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до всички граждани и фирми, собственици на движими и недвижими имоти на територията на Общината

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 Община Приморско , Дирекция „Местни данъци и такси”

 

НАПОМНЯ

на всички граждани и фирми, собственици на движими и недвижими имоти на територията  на Общината, че 31 октомври 2019г. е крайният срок за плащане на втора (последна) вноска за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци, както и четвърта (последна) вноска за патентния данък.

 

След тази дата върху сумата ще бъде начислена наказателна лихва за всеки просрочен ден.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0