ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Дирекция „Местни данъци и такси”

 

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, следното:

 

  1. От 01.2020 г. стартира кампанията за плащане на данък превозно средство. При заплащане на данъка в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.

 

  1. Данъчните декларации за извършваната от Вас дейност следва да подадете в следните срокове:

 

 Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък за 2020 година – до 31 януари 2020 год.

 

 Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за реализираните през 2019 г. нощувки – до 30 януари 2020 год.  по един от следните начини:

 

– на хартиен носител на гише в дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско;

– на хартиен носител в Кметство Китен;

– по пощата на адрес гр. Приморско, ул. Трети март №56, Дирекция „Местни данъци и такси” .

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0