ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява,

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

 

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, че данъчните декларации за извършваната от Вас дейност следва да подадете в следните срокове:

 

 Данъчна декларация по чл.61н от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за облагане с годишен патентен данък за 2021 година – до 31 януари 2021 год.

 

 Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за реализираните през 2020 г. нощувки – до 31 януари 2021 год.  по един от следните начини:

 

– на хартиен носител на гише в дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско;

– на хартиен носител в Кметство Китен;

– по пощата или с куриер на адрес гр. Приморско, ул. Трети март №56, Дирекция „Местни данъци и такси” .

 

 

При подаване на декларацията по чл.61р от ЗМДТ е необходимо същата да бъде коректно попълнена, съобразена с въведените данни в ЕСТИ през 2020г. по месеци.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0