ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021

На кой адрес се упражнява правото на глас? Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:

  • лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
  • лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
  • избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
  • ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.06.7.2021 (документ за изтегляне)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0