Месечни отчети 2023г.

Месечни отчети 2022г.

Месечни отчети 2021г.

Месечни отчети 2020г.

Месечни отчети 2019г.

Месечни отчети 2018г.

Месечни отчети 2017г.


Предварителни разчети по приходите и разходите, по показатели по ЕБК за 2023 г. и разчети за капиталови разходи за 2023 г.

Проектобюджет 2018г.

Проектобюджет 2019г.

Проектобюджет 2020г.

Проектобюджет 2021г.

Проектобюджет 2022г.

Проектобюджет 2023г.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0