В изпълнение на чл.137, ал. 5 от Закона за туризма, община Приморско уведомява, че са издадени следните Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти:

Заповед №191/10.03.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация №ПИ-08И-3К7-А0  от 23.08.2022 г. за място за настаняване клас „В“ – Апартамент за гости „Лагуна“, с адрес: гр.Приморско,  ул.“Лагуна“№44, ет.1, ап.7, с лице, извършващо дейност в обекта: Радослава Георгиева Асенова, с постоянен адрес: гр.Монтана, ж.к „Плиска“№4, вх.Б, ет.3, ап.9.

Заповед №176/07.03.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1914/09.09.2019 година за утвърдена категория „една зевзда“ на туристически обект: Заведение за бързо хранене, с адрес: гр.Приморско, морски плаж „Приморско-Север“петно №38, издадено от Кмета на Община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта:„БЛЕКС ОПС“ЕООД с ЕИК 205276661, със седалище и адрес на управление: с.Синаговци, община Видин, ул.“Четиринадесет и четвърта“№1.

Заповед №159/01.03.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №00869/10.07.2019 година за утвърдена категория „две звезди“ на туристически обект: Класически ресторант към  Къща за гости „Даниела“ 1 и 2, с адрес: гр.Китен, ул.“Странджа“№1, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „БРАТЯ ЛИЛОВИ“ООД с ЕИК 123622119, със седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Петрова нива“№11.

 

Заповед №160/01.03.2023 г. – за прекратяване действието на Удостоверение №00868/10.07.2019 година за утвърдена категория „три звезди“ на туристически обект: Къща за гости „Даниела 1“, с адрес: гр.Китен, ул.“Странджа“№1, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „БРАТЯ ЛИЛОВИ“ООД с ЕИК 123622119, със седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Петрова нива“№11.

Заповед №161/01.03.2023 г. – за прекратяване действието на Удостоверение №00867/10.07.2019 година за утвърдена категория „три звезди“ на туристически обект: Къща за гости „Даниела 2“, с адрес: гр.Китен, ул.“Странджа“№1, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „БРАТЯ ЛИЛОВИ“ООД с ЕИК 123622119, със седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Петрова нива“№11.

Заповед №34/19.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение за категоризация №2045/25.05.2021 година с УИН ПИ-ИЛА-6Н0-1Н за утвърдена категория „три звезди“ за туристически обект: Къща за гости „№6“, с адрес: гр.Приморско, с.о „Узунджата“, ул.“Стара планина“№116, с лице, извършващо дейност в обекта: „ДЮЛАВ“ЕООД с ЕИК 201374444, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Раковина“№3, ет.3.

Заповед №35/19.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1725/09.05.2018 г. за утвърдена категория „три звезди“ за туристически обект: Апартаменти за гости в жилищна сграда „Престиж Сити“ , с адрес: гр.Приморско-ММЦ, корпус А и Б, с лице, извършващо дейност в обекта: „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС“АД с ЕИК 102968139, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул..“Александър Стамболийски“№16.

Заповед №36/19.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1830/27.02.2019 г. за утвърдена категория „три звезди“ за туристически обект: Апартаменти за гости в жилищна сграда „Престиж Сити“ , с адрес: гр.Приморско-ММЦ, корпус А и Б, с лице, извършващо дейност в обекта: „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС“АД с ЕИК 102968139, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул..“Александър Стамболийски“№16.

Заповед №37/19.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1831/27.02.2019 г. за утвърдена категория „три звезди“ за туристически обект: Апартаменти за гости в жилищна сграда „Престиж Сити“ , с адрес: гр.Приморско-ММЦ, корпус А и Б, с лице, извършващо дейност в обекта: „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС“АД с ЕИК 102968139, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул..“Александър Стамболийски“№16.

Заповед №38/19.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ с №ПИ-01Ш-052-А0/17.07.2020 година за туристически обект: Апартамент за гости в жилищна сграда, с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№11, с лице, извършващо дейност в обекта: „ПРИМ СТРОЙ“ЕООД с ЕИК 102919804, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Трети март“№11

Заповед №56/25.01.2023 г. за прекратяване действието на Удостоверение №2061/06.07.2021 година с УИН ПИ-ИЛЧ-6Н0-10/06.07.2021 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект: Къща за гости „№7“, с адрес: гр.Приморско, с.о „Узунджата“, ул.“Стара планина“№116, с лице, извършващо дейност в обекта: „ДЮЛАВ“ЕООД с ЕИК 201374444, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Раковина“№3, ет.3

Заповед №1063/29.12.2022 г. за прекратяване на Удостоверение за регистрация на място за настаняване от клас „В“ с УИН №ПИ-062-2ЕС-А0 издадено на 21.04.2022 г. за туристически обект: Апартамент за гости 4Е, находящ се в гр.Приморско, ул.“Стамополу“№5.

Заповед №567/13.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №2077/20.09.2021 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект : Къща за гости „Свети Стефан“  с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№22, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта:„БОЛГЕРИАН ХОЛИДЕЙС КИТЕН“ЕООД с ЕИК 200839545.

Заповед №590/14.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория „една звезда“ с №1920/05.08.2019 г. за туристически обект : Заведение за бързо хранене „Жега“, с адрес: гр.Приморско, морски плаж „Младост-ММЦ Приморско“, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „АЛБЕНА СПОРТ 2000“ООД с ЕИК 201795176.

Заповед №723/19.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1994/11.09.2020 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект : Нощен бар „Маскарад“,  с адрес: гр.Приморско,  ул.“Странджа“№19, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „САИ КОМЕРС“ЕООД с ЕИК 204774034.

Заповед №724/19.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1518/26.07.2021 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект : Семеен хотел „Невен“,  с адрес: гр.Приморско,  ул.“Лотос“№1, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „БИЛДЕКС“ООД с ЕИК 102753923.

Заповед №725/19.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория „две звезди“ с №1880/27.06.2019 г. за туристически обект : Кафе-аперитив „ЗОИ“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№63, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „МАРТИНАС-2000“ЕООД с ЕИК 200898725.

Заповед №743/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1164/20.07.2018 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект : Бар-клуб „The white“,  с адрес: Морски плаж „Дяволска река 1“ петно №12, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: : „ФРИИ УЕЙВС 2019“ЕООД с ЕИК 205715284.

Заповед №744/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ с УИН ПИ-05Я-2ВБ-С0 от 31.03.2022 г. на туристически обект :Стаи за гости, с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№6, с лице, извършващо дейност в обекта: Ариета Георгиева Евтиова, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ж.к „Тракия“бл.289, вх.А

Заповед №745/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1800/10.09.2018 г. за утвърдена категория „една звезда“ за туристически обект : Нощен бар „Планета пайнер“,  с адрес: гр.Приморско,  ул.“Трети март“№61, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта:„АРТЕМИС ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК 205788364.

Заповед №746/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1894/28.06.2019 г. за утвърдена категория „две звезди“ за туристически обект : Семеен хотел „Зонарита“,  с адрес: гр.Приморско,  ул.“Трети март“№29, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: : „МОРЕ  18”ЕООД с ЕИК 205147668.

Заповед №747/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №2086/30.08.2021 г. за утвърдена категория „една звезда“ за туристически обект : Бистро „Ева“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Георги Кондолов“№22, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ЕВРУС Приморско“ ЕООД с ЕИК 200173082.

Заповед №748/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №2085/30.08.2021 г. за утвърдена категория „една звезда“ за туристически обект : Бързо хранене „Кухнята“  с адрес: гр.Приморско, Морски плаж „Приморско-Юг“ петно №24, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „КУХНЯТА 21“ЕООД с ЕИК 206551279.

Заповед №749/23.08.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №2087/30.08.2021 г. за утвърдена категория „една звезда“ за туристически обект : Бързо хранене „Бар Кариби“, с адрес: гр.Китен, морски плаж „Китен-Атлиман“ петно №20, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ФИРМАТА-КАФЕТО 2020“ЕООД с ЕИК

Заповед №633/26.07.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №№2017/25.09.2020 г.   за туристически обект : Заведение за бързо хранене „Алмаре“, с адрес: гр.Приморско, морски плаж „Приморско-Север“петно №50, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „СТЕЛАРТС“ЕООД с ЕИК 206118324.

Заповед №632/26.07.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1153/20.07.2018 г. за туристически обект: Кафене „Куба Либре“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Черно море“№16, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „АЙСИ 21“ЕООД с ЕИК 206424157.

Заповед №608/21.07.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №2072/19.08.2021 г. за туристически обект: Ресторант-клуб с открит бар „Хавана бар“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Черно море“№25, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ЕС ЕЛ ЕС ВИЖЪН“ЕООД с ЕИК 200699919.

Заповед №512/28.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №2052/18.06.2021 г. за туристически обект: Къща за гости, с адрес: гр.Приморско, ул.“Черно море“№15, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: Николина Стоянова Кибарова.

Заповед №476/23.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1992/01.09.2020 г. за туристически обект: Къща за гости „Алба“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Стара планина“№10, издадено от Кмета на община Приморско,  с лице, извършващо дейност в обекта: Христо Николов Христов.

Заповед №475/23.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1684/17.08.2017 г. за туристически обект: Стаи за гости „Дом Бонита“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Черно море“№36, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: Бонка Кирова Евтимова.

Заповед №474/23.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1942/05.08.2019 г. за туристически обект : Бистро „ЗОИ“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Лилия“№4/лице на ул.“Бриз“, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: “КОЗМОС 2017“ЕООД с ЕИК 204794656.

Заповед №471/22.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1635/27.07.2017 г.   за туристически обект : Коктейл-бар „The place“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Лагуна“№6, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ГРУПИМПЕКС“ЕООД с ЕИК 205614164.

Заповед №459/17.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №2083/19.08.2021 г. за туристически обект: Бързо хранене „Прага“ с адрес: гр.Приморско, ул.“Христо Ботев“№9, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „АФАЛА 2016“ООД с ЕИК 203977811.

Заповед №431/10.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация  №ПИ-055-1С6-А0 от 16.08.2021 година на място за настаняване клас “В”  на туристически обект :
Апартаменти за гости „Зора“, с адрес: гр.Приморско,  ул.“Нептун“№12, с лице, извършващо дейност в обекта: „Перла Вали“ЕООД с ЕИК 175012035

Заповед №426/10.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №2036/18.03.2021 г. за туристически обект: Къща за гости „Авджиеви“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Албатрос“№7, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: Михаил Стоянов Авджиев.

Заповед №420/08.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1489/16.06.2021 г. за туристически обект: Специализиран ресторант-пицария „Тайната градина“ с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№47, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ГИНИ-18“ЕООД с ЕИК 205073246.

Заповед №418/08.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №1781/22.08.2018 г. за туристически обект: Класически ресторант „Перла“, с адрес: гр.Приморско, резиденция „Перла“, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: “Баш Консулт“ЕООД с ЕИК 204068145.

Заповед №417/08.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с  №1333/28.06.2019 г.  за туристически обект : Бистро „Фонтана“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Георги Кондолов“№25, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „ДАНИ СТЕЛ“ЕООД с ЕИК 204096263.

Заповед №414/08.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория с №2103/30.08.2021 г.   за туристически обект : Кафене „Джони“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№62, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: „КЮТЕК“ЕООД с ЕИК 203684776.

Заповед №413/08.06.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за определена категория №1840/05.04.2019 година за туристически обект: Класически ресторант „Sea Star“, с адрес: гр.Приморско, ул.“Трети март“№90, издадено от Кмета на община Приморско, с лице, извършващо дейност в обекта: “КАМСАН“ЕООД с ЕИК 200023702.

Заповед №347/25.05.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за категоризация №1613/06.07.2017 година на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Къща за гости “Мила 2” , с адрес: гр.Приморско, ул.”Трети март”№24, с лице извършващо дейност в обекта: Милка Славчева.

Заповед №346/25.05.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за категоризация №1858/05.04.2019 година на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Къща за гости “Борко” , с адрес: гр.Приморско, ул.”Странджа”№22а, с лице извършващо дейност в обекта: Ружа Кирова.

Заповед №292/09.05.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация №ПИ-037-0Ф6-С0 от 02.04.2021 година на място за настаняване клас “В” на туристически обект :
Стаи за гости , с адрес: гр.Приморско, ул.”Иван Вазов”№7, с лице извършващо дейност в обекта: Петко Казаков.

Заповед №267/26.04.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория “две звезди” с №1875/27.06.2019 г. на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Къща за гости “Бони”, с адрес: гр.Приморско, ул.”Трети март”№11.

Заповед №252/21.04.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория “една звезда” с №00858/06.12.2018 г. на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Почивна станция “Светлина”, с адрес: гр.Китен, ул.”Странджа”, стопанисващ: “АНТОНОВ”ЕООД с ЕИК 115783669.

Заповед №249/19.04.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория “две звезди” с №ПИ-ИЗЛ-4ЗЕ-1В/10.07.2020 г. на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Семеен хотел “Кипарис”, с адрес: гр.Китен, ул.”Хан Аспарух”№7, стопанисващ: “РОСС ТРАНС”ЕООД с ЕИК 203178070

Заповед №247/19.04.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за утвърдена категория “две звезди” с №543/20.07.2018 г. на място за настаняване клас “Б” на туристически обект :
Стаи за гости “Демира”, с адрес: гр.Китен, ул.”Лилия”№6

Заповед №202/31.03.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение за регистрация на място за настаняване клас “В” с УИН №ПИ-005-00Г-А0 /29.06.2020 г. на туристически обект :
Апартаменти за гости №2А4-1, 3Б-3, 8Б1,8Б4,5В2,5В3-1,6В1-1,1 Г3-2 в жк “Алюр”, с адрес-гр.Приморско, местност “Пясъка”, ж.к “Алюр”

Заповед №135/09.03.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение с УИН №ПИ-ИКФ-4РЦ-Д1/30.09.2020 г. за утвърдена категория “една звезда” на туристически обект : Почивна станция “Шипка”, находящ се в гр.Китен, ул.”Кокиче”№1

Заповед №139/09.03.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1809/10.09.2018 г. с УИН №ПИ-БСУ-4С1-Г1/10.09.2018 г. за утвърдена категория “две звезди” на туристически обект : Хотел “Ариана”, находящ се в гр.Китен, ул.”Оазис”№4

Заповед №116/25.02.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1786/23.07.2018 г. с УИН №ПИ-БЖО-4ИК-1У г. за утвърдена категория “три звезди” на туристически обект : Студио №5, находящ се в гр.Приморско, ул.”Странджа”№16

Заповед №21/20.01.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение с УИН №ПИ-04А-1АУ-А0/23.06.2021 г. за регистрация на туристически обект : Апартамент за гости, находящ се в гр.Приморско, ул.”Зора”№18а

Заповед №15/17.01.2022 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1978/09.06.2020 г. за категоризиране на туристически обект : Къща за гости “Гергана”, находяща се в с.Ясна поляна, ул.”Стефан Караджа”№9

Заповед №1032/23.12.2021 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1575/17.05.2017 г. за категоризиране на туристически обект: Открит бар към Семеен хотел “Дара”, находящ се в гр.Приморско, ул.”Опълченска”№11

Заповед №1031/23.12.2021 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1298/05.04.2019 г. за категоризиране на туристически обект: Бирария към Семеен хотел “Дара”, находящ се в гр.Приморско, ул.”Опълченска”№9

Заповед №1030/23.12.2021 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1297/05.04.2019 г. за категоризиране на туристически обект: Семеен хотел “Дара”, находящ се в гр.Приморско, ул.”Опълченска”№9

Заповед №1022/23.12.2021 г. за прекратяване действието на Удостоверение с УИН №ПИ-009-00З-А0/29.06.2020 г. за регистрация на туристически обект: Апартаменти за гости “Дара” находящи в гр.Приморско, ул.”Опълческа”№11

Заповед №1011/16.12.2021 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1349/27.09.2019 г. за утвърдена категория “две звезди” на туристически обект: Бистро “ROXY”, находящ в гр.Приморско, ул.”Перун”№8

Заповед №150/12.03.2021 г  за прекратяване действието на Удостоверение №2030/13.11.2020 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: Къща за гости “Перла Плая”, с адрес гр.Приморско, ул.”Перла”№21

Заповед №725/18.09.2020 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1611/06.07.2017 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: „Апартамент за гости №2602”, с адрес гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, ж.к „Престиж Сити“.

Заповед №726/18.09.2020 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1584/17.05.2017 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: „Апартамент за гости №1419”, с адрес гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, ж.к „Престиж Сити“.

Заповед №727/18.09.2020 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1583/17.05.2017 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: „Апартамент за гости №2102”, с адрес гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, ж.к „Престиж Сити“.

Заповед №728/18.09.2020 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1586/17.05.2017 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: „Апартамент за гости №2301”, с адрес гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, ж.к „Престиж Сити“.

Заповед №729/18.09.2020 г. за прекратяване действието на Удостоверение №1607/06.07.2017 година за утвърдена категория  „три звезди“ на туристически обект: „Апартамент за гости №2412”, с адрес гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, ж.к „Престиж Сити“.

Заповед  №691/02.09.2020 г. за прекратявана Удостоверение за утвърдена категория  №1288/23.11.2018 година за утвърдена категория „две звезди“ на „Стаи за гости”, с адрес гр.Приморско, ул.“Фрегата“№1А

Заповед №49/27.01.2020 г. за прекратяване на У-ние №00182/08.04.2015година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр.Китен, ул.”Илия Бояджиев ”№ 10.

Заповед №50/27.01.2020 г. за прекратяване на У-ние №00181/08.04.2015година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр.Китен, ул.”Илия Бояджиев ”№ 10.

Заповед №262/11.05.2020 г. за прекратяване на У-ние №00446/16.11.2016 година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр.Китен, ул.„Рила“№6а.

Заповед №263/11.50.2020 г. за прекратяване на У-ние №00269/14.12.2015 година за утвърдена категория “две звезди” на Стаи за гости „ПРОЛЕТ“, с адрес гр.Китен, ул.„Урдовиза“№22.

Заповед 264/11.05.2020 г. за прекратяване на У-ние №00921/29.11.2019 година за утвърдена категория “една звезда” на Стаи за гости „Зелената къща 3, с адрес гр.Китен, ул.„Първи май“№23.

Заповед 265/11.05.2020 г. за прекратяване на У-ние №00920/29.11.2019 година за утвърдена категория ” две звезди ” на Стаи за гости „Зелената къща 2, с адрес гр.Китен, ул.„Първи май“№23.

Заповед 266/11.05.2020 г. за прекратяване на У-ние №00876/16.17.2019 година за утвърдена категория ” две звезди ” на Стаи за гости „Зелената къща „, с адрес гр.Китен, ул.„Първи май“№23.

Заповед №799/09.09.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №1665/01.08.2017 година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр. Приморско, ул. „Люляк”№8.

Заповед №904/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №1940/23.07.2019 година за утвърдена категория “две звезди” на „Апартамент за гости в жилищна сграда Алюр”, с адрес гр. Приморско ММЦ, местност Пясъка.

Заповед №905/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №1401/10.07.2015 година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр. Приморско, ул. „Странджа”№13.

Заповед №906/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №252/23.06.2015 година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр.Китен, ул. „Странджа”№25.

Заповед №907/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №1104/05.04.2018 година за утвърдена категория “две звезди” на „Стаи за гости”, с адрес гр. Приморско, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“№3.

Заповед №908/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №1836/27.02.2019 година за утвърдена категория “една звезда” на „Стаи за гости”, с адрес гр. Приморско, ул. „Трети март”№73.

Заповед №909/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №774/25.05.2015 година за утвърдена категория “една звезда” на „Кафе към семеен хотел „Даяна“, с адрес гр. Приморско, ул. „Бриз”№5.

Заповед №910/01.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №776/25.05.2015 година за утвърдена категория “една звезда” на Семеен пансионат „Даяна”, с адрес гр. Приморско, ул. „Бриз”№5

Заповед №957/18.10.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №750/23.06.2015 година за утвърдена категория “една звезда” на „Къща за гости „Карчеви”, с адрес гр. Приморско, ул. „Еделвайс“№2.

Заповед №1126/16.12.2019 г. за прекратяване на Удостоверение №698/10.08.2015 година за утвърдена категория “две звезди” на Семеен хотел „Атанасов”, с адрес гр. Приморско, ул. „Странджа”№24.

Заповед №54/31.01.2020 г. за прекратяване на Удостоверение №1479/14.07.2016 година за утвърдена категория “две звезди” на „Апартамент за гости в жилищна сграда Престиж Сити 2”, с адрес гр. Приморско, ММЦ, к-с „Престиж Сити 2“.

Заповед №102/25.02.2020 г. за прекратяване на Удостоверение №1854/05.04.2019 година за утвърдена категория “две звезди” на Класически ресторант „Приморско”, с адрес гр. Приморско, ул. „Надежда”№19.

Заповед №267/11.05.2020 г. за прекратяване на Удостоверение №1440/31.03.2020 година за утвърдена категория “две звезди” на „Апартамент за гости в жилищна сграда”, с адрес гр. Приморско, ул. „Надежда”№10.

Заповед №268/11.05.2020 г. за прекратяване на Удостоверение №1599/15.06.2017 година за утвърдена категория “две звезди” на „Апартамент за гости в жилищна сграда”, с адрес гр. Приморско, ул. „Надежда”№9.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0