Формуляри

Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Процедура

За изработване на нова табела, която е част от категорийната символика /удостоверение и табела/ при захабяване на издадената се подава заявление, от лицето извършващо дейност в категоризирания туристически обект с документ за платена такса.

Такси

За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за туризма при захабяване на издадената се събира такса 30 лв.

Забележка: Таксата се заплаща при подаването на заявлението.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0