Нормативни документи

Информация за категоризиране на места за настаняване

Информация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Публикувани заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти съгласно чл. 137, ал.5 от Закона за туризма

Процедури и документи по категоризиране на места за настаняване

Процедури и документи по категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Прекратяване на категорията и регистрацията на туристическите обекти

Процедури за промяна категорията на  категоризираните туристически обекти в по-висока или в по-ниска

Временно спиране действието на удостоверението за определена категория

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или удостоверение за определена категория

Национален туристически регистър

Процедура за изработване на нова табела за определена категория на туристически обект

Процедура за прекратяване на открита поцедура по категоризиране на туристически обекти

 

Единна система за туристическа информация

https://esti.tourism.government.bg

Информация за Единната система за туристическа информация от Министерството на туризма

http://www.tourism.government.bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0