Двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско     На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско…