П О К А Н А – Тридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско    На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на…

Покана – Двадесет и девето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите На община Приморско  На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 14.12.2017г./четвъртък/…

П О К А Н А – Двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско    На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на…

Двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско     На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско…