18010004_515959842128025_59342745543584269_n

Фолклорен ансамбъл „Приморско” с награди от „Фолклорен изгрев“

Фолклорен ансамбъл „Приморско”  триумфира с перфектните си изпълнения на X – ти Национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“, който се проведе от 21 до 23 април във Варна. Той  е организиран…

P1040058

Представят проект за изграждане на мидени плантации в Приморско

Жителите на Приморско ще се срещнат с инвеститорите, които планират изграждане на мидени плантации срещу Северния плаж. Срещата ще се състои на 25 април /вторник/ от 16 часа в заседателната…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТАС“  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №263/19.04.2017г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР, засягащ  УПИ ІІI, кв.13 и…

За конкурс за длъжността СТАЖАНТ ОДИТОР в Общинска администрация Приморско

ИЗИСКВАНИЯ Специфични: образование – висше – икономическо – магистър в рамките на срок от две години да положи успешно изпит по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор…

За конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в Общинска администрация Приморско.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА образователна степен – висше образование – магистър или бакалавър; специалност – финанси и/или счетоводство и контрол професионален опит – 2 години да е положил успешно изпита за…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ч-4/21.04.2017 г. от „Час Строй” ООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Временен…