Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения,…

Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси

УВАЖАЕМИ     ДАНЪКОПЛАТЦИ Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, че от  16.01.2018г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Непроменени остават крайните…

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения,…

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения,…