Име: Тошка
Фамилия: Костова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност: Младши счетоводител с.Веселие
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон: 0550/4 63 85
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0