Име: Тонка
Фамилия: Маджарова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност: Главен специалист СД
Партия:
Стая: 207
Имейл:
Телефон: 0550/3 36 30
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0