Име: Стефка
Фамилия: Димитрова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Старши експерт „Личен състав”
Партия:
Стая: Ет.ІІ стая 210
Телефон: 0550/ 3 36 84
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0