Име:Станка
Фамилия:Анастасова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист “ГРАО”
Партия:
Стая: Ет.І стая 110
Телефон: 0550/ 3 36 58
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0