Име: Силвия
Фамилия: Лалова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист СД
Партия:
Стая: 207
Имейл:
Телефон:

0550/ 3 36 30

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0