Име: Руска
Фамилия: Дапчева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист Административно обслужване
Партия:
Стая: 201
Телефон: 0550/ 3 36 23
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0