Име: Петко
Фамилия: Гечев
Тип: Общинска администрация
Отдел:
УТ Архитектура, строителство
Длъжност:
Директор
Партия:
Стая: Ет.І стая 117
Телефон: 0550/ 3 36 39

Приемен ден: Всеки вторник от 09.00 до 12.00 часа

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0