Име: Пенка
Фамилия: Пехливанова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист КРВП
Партия:
Стая: 114
Имейл:
Телефон: 0550/ 3 36 62
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0