Име: Димитър
Фамилия: Киров
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Инспектор ООРОС
Партия:
Стая: 208
Имейл:
Телефон: 0550/ 3 36 80
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0