Име: Мария
Фамилия: Сидерова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Секретар на с. Писменово
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон:

0550/ 3 21 55

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0