Име: Мария
Фамилия: Георгиева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Секретар на Община Приморско
Партия:
Стая:

Ет.ІІ стая 204

Телефон:

0550/ 3 36 42

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0