Име: Мариян
Фамилия: Толчев
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Младши експерт Връзки с Обществеността
Партия:
Стая:

Ет.ІІ стая 211

Телефон:

0550/ 3 36 88

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0