Име: Марина
Фамилия:Цанева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Младши счетоводител с. Ново Паничарево
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон:

0550/ 4 82 21

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0