Име: Мариан
Фамилия: Маринов
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен инженер
Партия:
Стая: Ет.І стая 113
Телефон: 0550/ 3 36 61
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0