Име: Калиопа
Фамилия: Трендафилова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен експерт „КОВСХД“
Партия:
Стая: Ет.ІІІ стая 302
Телефон: 0550/ 3 36 10
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0