Име: Калина
Фамилия: Иванова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Старши експерт ревизии
Партия:
Стая: 106
Имейл:
Телефон: 0550/ 3 36 56
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0