Име: Илияна
Фамилия: Савова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Старши експерт ДК
Партия:
Стая:
Телефон: 0550/ 3 36 26
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0