Име: Ваня
Фамилия: Митрева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Старши експерт СДТО
Партия:
Стая:

209

Телефон:

0550/ 3 36 83

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0