Име: Златка
Фамилия: Костадинова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист разходи
Партия:
Стая:

301

Имейл:
Телефон:

0550/ 3 36 11

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0