Име: Женя
Фамилия: Казакова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Секретар МКБППМН
Партия:
Стая:

101

Телефон:

0550/ 3 36 47

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0