Име: Елена
Фамилия: Пантова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност: Младши счетоводител с.Ясна поляна
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон: 0550/4 42 82
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0