Име: Дукена
Фамилия: Коемджиева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен счетоводител
Партия:
Стая:

304

Имейл:
Телефон: 0550/ 3 36 21
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0