Име: Десислава
Фамилия:Щилянова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Секретар кметство с. Ясна поляна
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон:

0550/ 4 42 82

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0