Име: Гергана
Фамилия: Лозева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Гл. специалист „Еколог“
Партия:
Стая: 206
Имейл:
Телефон: 0550/3 36 74
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0