Име: Ганка
Фамилия: Вергиева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Секретар на Кметство с. Веселие
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон:

0550/ 4 62 84

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0