Име: Ваня
Фамилия: Мандова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Младши експерт туристическо обслужване
Партия:
Стая: ТИЦ
Имейл:
Телефон: 0550/ 3 24 66
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0