Име: Божиния
Фамилия: Трандафилова
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Главен специалист „Изчислител“
Партия:
Стая:  Ет.ІІ стая 210
Телефон: 0550/ 3 36 86
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0