Име: Анна
Фамилия: Колева
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Специалист ДМДТ
Партия:
Стая:
Телефон: 0550/ 3 22 91
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0