Име: Александър
Фамилия: Дечев
Тип: Общинска администрация
Отдел:
Длъжност:
Младши експерт „УТ“
Партия:
Стая:
Имейл:
Телефон:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0