contact.jpg

Address : ул.“Трети март“ № 56
City : Приморско
Country : България
Phone : +359 0550 3 30 00
Fax : +359 0550 3 23 73
@ Email :  obschtina_primorsko@mail.bg
Web Site :  www.primorsko.bg

Кмет

Димитър Германов – тел. 0550/ 3 30 00

Заместник кмет

Захарина Неделчева – тел. 0550/ 3 36 47

Кметове на населени места

Тодор Тодоров               Кмет на кметство Писменово – тел. 0550/ 3 20 30

Катя Вълчева                 Кмет на кметство Китен – тел. 0550/ 3 68 05

Стойчо Карабинов        Кмет на кметство  Веселие – тел. 0550/ 4 63 86

Георги Георгиев            Кмет на кметство Ясна поляна – тел. 0550/ 4 42 14

Яна Жекова                    Кмет на кметство Ново Паничарево –  тел. 0550/ 4 82 10

Секретар на община Приморско

Мария Георгиева – тел. 0550/ 3 36 42

Звено за връзки с обществеността

Мариян Толчев – тел. 0550/ 3 36 88

Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“

Радослава Христова – Финансов контрольор – тел. 0550/ 3 36 36

Тонка Маджарова  – Главен специалист Стопански дейности – тел. 0550/3 36 30

Отдел „АПО и ОС“

Екатерина Димитрова – Главен юрисконсулт –  тел. 0550/ 3 36 69

Айсел Палова – Главен експерт Общинска собственост – тел. 0550/ 3 36 31

Сектор ГРАО

Станка Анастасова – Главен специалист „ГРАО“ –  тел. 0550/ 3 36 58

Отдел човешки ресурси

Стефка Димитрова – Старши експерт „Личен състав“ – тел. 0550/ 3 36 84

Дирекция „УТ, АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО

Петко Гечев – Директор – тел. 0550/ 3 36 39

Дирекция „УТ, архитектура, строителство, опазване на обществения ред и околната среда, туризъм, евроинтеграция и хуманитарни дейности“

Отдел УТ,  „Архитектура и кадастър“

Васил Савов – специалист КРВП – тел. 0550/ 3 36 40

Отдел „Строителство“

Мариан Маринов – Главен инженер – тел. 0550/ 3 36 61

Дирекция „Местни данъци и такси“

Инспектори

тел.

0550/ 3 23 40

0550/ 3 36 03

0550/ 3 36 26

Каса

0550/ 3 36 95

0550/ 3 22 91

Отдел „Туризъм, евроинтеграция и хуманитарни дейности“

Люба Желева – Началник отдел „Европейски проекти“ – тел. 0550/ 3 36 60

Тонка Вълчева – Старши експерт туристическо обслужване – тел. 0550/ 3 24 66

Калиопа Трендафилова – Главен експерт „КОВСХД“ –  тел. 0550/ 3 36 10

Отдел „Oбществен ред и околна среда“

Сава Савов – Младши експерт „ООРОС“ – тел. 0550/ 3 36 80

Общинска служба „Земеделие“

Мария Запрянова – тел. 0550/ 3 36 45

Управление при кризи

ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН – 0550/ 2 23 76

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0