GAT_2116
Захарина Неделчева
Заместник кмет по култура, образование, спорт, вероизповедание и социални дейности
телефон: 0884 571 788
0550/ 3 36 47
стая: 101
Приемно време: Всеки вторник от 15 часа до 17 часа
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0