Категория: Стопанска дейност
Брой подкатегории: 4
Подкатегории:
Категоризиране на туристически обекти Подкатегории: 5 Файлове: 24
Таксиметрова дейност Файлове: 1
Рекламна дейност Файлове: 1
Парко места Файлове: 1

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително и за разполагане на сергии, витрини и др.

З А Я В Л Е Н И Е за извършване на атракционна дейност на територията на община Приморскоаявление извършване на атракционна дейност

З А Я В Л Е Н И Е за издаване разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия на открито (маси пред заведения и търговски обекти)

З А Я В Л Е Н И Е за вписване на търговски обект в Общинския регистър

Заявление за ползване на земеделски земи от ползватели – стопанска 2013-2014 г.

Декларация за ползване на земеделски земи от собственици – стопанска 2013 – 2014 г.

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за извършване на рекламна дейност

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! -Басейнова дирекция за Черноморско район ОБЯВЯВА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0